Pembiayaan / Pinjaman Peribadi-i Kuwait Finance House untuk Kakitangan Kerajaan dan Badan Berkanun

Pembiayaan Peribadi Khas untuk Kakitangan Kerajaan Malaysia dan Badan Berkanun dari rakan niaga Holding Berhad iaitu institusi kewangan (bank) tempatan dan luar negara. Bayaran balik pembiayaan adalah melalui Program Potongan Gaji Coshare Holding Berhad.

Syarat Kelayakan Pembiayaan

 • Pengeluaran Pembiayaan Tinggi Sehingga 97%
 • Kadar Faedah 3.99% TETAP, Kelayakan pinjaman 60% daripada gaji kasar
 • Tempoh pembiayaan minima 2 tahun, maksima 20 thn / umur 58 tahun
 • Berjawatan tetap dan gaji pokok RM 1000 ke atas termasuk elaun tetap
 • Jumlah Pembiayaan Minima RM5000, Maksima RM200,000
 • Dana dari Kuwait Finance House
 • Pemprosesan 7 - 10 hari bekerja
 • Terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan/Negeri/Majlis Daerah & Badan Berkanun*
 • Skim Pembiayaan berlandaskan syariah / Dilindungi Takaful
 • Bayaran balik melalui Program Potongan Gaji Coshare Holding Bhd / Biro Angkasa
 • Tidak perlu ke bank / HQ Coshare, kami berkhidmat untuk anda
 • Tertakluk kepada Terma & Syarat serta perubahan terkini oleh pihak COSHARE
*Tertakluk kepada syarat dan pindaan dari masa ke semasa oleh Coshare Holding Bhd.